Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8710-17:2016 2016 Bệnh thủy sản. Quy trình chẩn đoán. Phần 17: Bệnh sữa trên tôm hùm Còn hiệu lực
TCVN 8710-16:2016 2016 Bệnh thủy sản. Quy trình chẩn đoán. Phần 16: Bệnh gan thận mủ ở cá da trơn Còn hiệu lực
TCVN 8400-40:2016 2016 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán bệnh nhiễm trùng huyết ở thủy cầm do vi khuẩn Riemerella anatipestifer Còn hiệu lực
TCVN 8400-39:2016 2016 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 39: Bệnh viêm đường hô hấp mạn tính ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8710-14: 2015 2015 Bệnh thủy sản - Qui trình chẩn đoán - Phần 15: Bệnh nhiễm trùng do Aeromonas hydrophila ở cá Còn hiệu lực
TCVN 8710-14:2015 2015 Bệnh thủy sản - Qui trình chẩn đoán - Phần 14: Hội chứng lở loét (EUS) ở cá Còn hiệu lực
TCVN 8710-13:2015 2015 Bệnh thủy sản - Qui trình chẩn đoán - Phần 13: Bệnh gan tụy do Parvovirus ở tôm Còn hiệu lực
TCVN 8710- 11: 2015 2015 Bệnh thủy sản - Qui trình chẩn đoán - Phần 11: Bệnh do Perkinsus olseni ở nhuyễn thể hai mảnh vỏ Còn hiệu lực
TCVN 8710-10: 2015 2015 Bệnh thủy sản - Qui trình chẩn đoán - Phần 10: Bệnh do Perkinsus marinus ở nhuyễn thể hai mảnh vỏ Còn hiệu lực
TCVN 8400-38: 2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 38: Bệnh tiêu chảy ở lợn do Coronavirus Còn hiệu lực
TCVN 8400-37: 2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 37: Bệnh viêm phổi địa phương ở lợn Còn hiệu lực
TCVN 8400-36: 2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 36: Hội chứng suy mòn ở lợn sau cai sữa do Cicrovirus typ 2 Còn hiệu lực
TCVN 8400-35:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 35: Bệnh Theileria ở trâu bò Còn hiệu lực
TCVN 8400-34:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 34: Bệnh Biên trùng ở trâu bò Còn hiệu lực
TCVN 8400-33:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 33: Bệnh Lê dạng trùng ở trâu bò Còn hiệu lực
TCVN 8400-32:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 32: Bệnh Gumboro ở gia cầm Còn hiệu lực
TCVN 8400- 31:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 31: Bệnh Tụ huyết trùng gia cầm Còn hiệu lực
TCVN 8400 - 30:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 30: Bệnh Marek ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8400 - 29:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 29: Bệnh Lympho Leukko ở gà Còn hiệu lực
TCVN 9780-2014 2014 Mật ong - Xác định dư lượng chloramphenicol bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS-MS Còn hiệu lực