Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8400-8:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 8: Bệnh nấm phổi do Aspergillus ở gia cầm Còn hiệu lực
TCVN 8400-7:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 7: Bệnh đậu cừu và đậu dê Còn hiệu lực
TCVN 8400-6:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 6: Bệnh xuất huyết thỏ Còn hiệu lực
TCVN 8400-5:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 5: Bệnh tiên mao trùng Còn hiệu lực
QCVN 01-25 :2010/BNNPTNT 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Còn hiệu lực
QCVN 01-24 :2010/BNNPTNT 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật Còn hiệu lực
TCVN 3289:2010 2010 Vắc xin Dịch tả vịt đông khô - Yêu cầu kỹ thuật Còn hiệu lực
TCVN 8408:2010 2010 Vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y - Quy trình phân tích rủi ro trong nhập khẩu Còn hiệu lực
TCVN 8407:2010 2010 Giống vi sinh vật thú y - Qui trình nuôi giữ giống xoắn khuẩn Lestospira Còn hiệu lực
TCVN 8406:2010 2010 Giống vi sinh vật thú y - Qui trình nuôi giữ giống cường độc Gumboro Còn hiệu lực
TCVN 8405:2010 2010 Thịt và sản phẩm của thịt - Xác định dư lượng Trichlorfon Còn hiệu lực
TCVN 8402:2010 2010 Bệnh động vật- Quy trình mổ khám Còn hiệu lực
TCVN 8400-4:2010 2010 Bệnh động vật- Quy trình chẩn đoán - Phần 4: Bệnh Niu Cát xơn
TCVN 8400-3:2010 2010 Bệnh động vật- Quy trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh giun xoắn
TCVN 8400-2:2010 2010 Bệnh động vật- Quy trình chẩn đoán - Phần 2: Bệnh do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra trên lợn
TCVN 5274: 2010 2010 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh Nhiệt thán
QCVN 01 - 05: 2009/BNNPTNT 2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: yêu cầu vệ sinh cơ sở đóng gói thịt gia súc, gia cầm tươi sống
QCVN 01 - 04:2009/BNNPTNT 2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật
QCVN 01 - 03: 2009/BNNPTNT 2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: lấy mẫu thuốc thú y kiểm tra chất lượng