Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8400-37: 2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 37: Bệnh viêm phổi địa phương ở lợn Còn hiệu lực
TCVN 8400-36: 2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 36: Hội chứng suy mòn ở lợn sau cai sữa do Cicrovirus typ 2 Còn hiệu lực
TCVN 8400-35:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 35: Bệnh Theileria ở trâu bò Còn hiệu lực
TCVN 8400-34:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 34: Bệnh Biên trùng ở trâu bò Còn hiệu lực
TCVN 8400-33:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 33: Bệnh Lê dạng trùng ở trâu bò Còn hiệu lực
TCVN 8400-32:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 32: Bệnh Gumboro ở gia cầm Còn hiệu lực
TCVN 8400- 31:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 31: Bệnh Tụ huyết trùng gia cầm Còn hiệu lực
TCVN 8400 - 30:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 30: Bệnh Marek ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8400 - 29:2015 2015 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 29: Bệnh Lympho Leukko ở gà Còn hiệu lực
TCVN 9780-2014 2014 Mật ong - Xác định dư lượng chloramphenicol bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS-MS Còn hiệu lực