Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8685-13 :2014 2014 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 13 : Vắc xin nhược độc, đông khô phòng Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS) Còn hiệu lực
TCVN 8685-12 :2014 2014 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 12 : Vắc xin vô hoạt phòng Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS) Còn hiệu lực
TCVN 8685-11 :2014 2014 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 11 : Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Phù đầu gà (Coryza) Còn hiệu lực
TCVN 8685 -10:2014 2014 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 10 : Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Lở mồm long móng (FMD) Còn hiệu lực
TCVN 8685-9 : 2014 2014 Quy trình QLT - Phần 9 : Vắc xin vô hoạt phòng chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N1 Còn hiệu lực
TCVN 8400-28:2014 2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Bệnh viêm ruột hoại tử do vi khuẩn Clostridium perfringens Còn hiệu lực
TCVN 8400-27:2014 2014 Bệnh động vật- Qui trình chẩn đoán - Phần 27: Bệnh sán lá gan Còn hiệu lực
TCVN 8400-26:2014 2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Bệnh Cúm gia cầm H5N1 Còn hiệu lực
TCVN 8400-25:2014 2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 25 Bệnh Cúm lợn Còn hiệu lực
TCVN 8400-24:2014 2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm Còn hiệu lực