Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8685 -24: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 24: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Sallmonella typhimurium ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8685 -23: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 23: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Salminella enteritidis ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8685 -22: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 22: Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng gia cầm Còn hiệu lực
TCVN 8685 -21: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 21: Vắc xin phòng bệnh đậu gà Còn hiệu lực
TCVN 8685 -20: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 20: Vắc xin nhược độc phòng bệnh Newcatsle Còn hiệu lực
QCVN 01 -151 : 2017/BNNPTNT 2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định điều kiện vệ sinh đối với cơ sở vắt sữa và thu gom sữa.
TCVN 11838:2017 2017 Thịt - Xác định dư lượng nhóm Sulfonamids bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép hai lần khối phổ (LC/MS-MS) Còn hiệu lực
TCVN 11837:2017 2017 Mật ong - xác định dư lượng Amitraz bằng kỹ thuật sắc ký khối phổ (GC/MS) Còn hiệu lực
TCVN 11836:2017 2017 Mật ong - xác định dư lượng Carbamate (Carbaryl, methiocarb, pirimicarb) bằng kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) Còn hiệu lực
TCVN 11835:2017 2017 Mật ong - xác định dư lượng Carbendazim bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hai lần khối phổ (LC/MS-MS) Còn hiệu lực