Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8400-13:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 13: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucella Còn hiệu lực
TCVN 8400-11:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 11: Bệnh Dịch tả vịt Còn hiệu lực
TCVN 8400-1:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 1: Bệnh Lở mồm long móng Còn hiệu lực
QCVN 01-187: 2018/BNNPTNT 2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thuốc thú y - yêu cầu chung Còn hiệu lực
TCVN 12572:2018 2018 Mật ong – xác định dư lượng nhóm fluoroquinolones (enrofloxacin, flumequin, nofloxacin, ciprofloxacin) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) Còn hiệu lực
TCVN 12285:2018 2018 Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng tylosin, lincomycin bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) Còn hiệu lực
TCVN 12284:2018 2018 Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng β-lactam (amoxicilin, ampicilin, penicilline V) bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC/MS-MS) Còn hiệu lực
TCVN 8685 -27: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 27: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm phé quản truyền nhiễm ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8685 -26: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 26: Vắc xin phòng nhược độc phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT) ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8685 -25: 2018 2018 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 25: Vắc xin phòng bệnh giả dại ở lợn Còn hiệu lực