Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8685 -30: 2019 2019 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 30: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm não tủy truyền nhiễm ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8685 -29: 2019 2019 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 29: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB) ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8685 -28: 2019 2019 Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 28: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Tụ huyết trùng ở lợn Còn hiệu lực
TCVN 8710 - 21:2019 2019 Bệnh thủy sản -Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Bệnh do vi khuẩn Streptococcus galactiae trên cá Còn hiệu lực
TCVN 8710 - 20:2019 2019 Bệnh thủy sản -Quy trình chẩn đoán - Phần 20: Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu trên tôm Còn hiệu lực
TCVN 8710 - 19:2019 2019 Bệnh thủy sản -Quy trình chẩn đoán - Phần 19: Bệnh hoại tử cấp tính trên tôm Còn hiệu lực
TCVN 8710-12:2019 2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 12: Bệnh vi bào tử do Enterocytozoom hepatoppenaei ở tôm Còn hiệu lực
TCVN 8710 -7 :2019 2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 7: Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép Còn hiệu lực
TCVN 8710 -6 :2019 2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 6: Bệnh do Koi herpes virus ở cá chép Còn hiệu lực
TCVN 8710 -4 :2019 2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 4: Bệnh Đầu vàng ở tôm Còn hiệu lực