Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8400-8:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 8: Bệnh nấm phổi do Aspergillus ở gia cầm Còn hiệu lực
TCVN 8400-7:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 7: Bệnh đậu cừu và đậu dê Còn hiệu lực
TCVN 8400-6:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 6: Bệnh xuất huyết thỏ Còn hiệu lực
TCVN 8400-5:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 5: Bệnh tiên mao trùng Còn hiệu lực
QCVN 01-25 :2010/BNNPTNT 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Còn hiệu lực
QCVN 01-24 :2010/BNNPTNT 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật Còn hiệu lực
TCVN 3289:2010 2010 Vắc xin Dịch tả vịt đông khô - Yêu cầu kỹ thuật Còn hiệu lực
TCVN 8408:2010 2010 Vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y - Quy trình phân tích rủi ro trong nhập khẩu Còn hiệu lực
TCVN 8407:2010 2010 Giống vi sinh vật thú y - Qui trình nuôi giữ giống xoắn khuẩn Lestospira Còn hiệu lực
TCVN 8406:2010 2010 Giống vi sinh vật thú y - Qui trình nuôi giữ giống cường độc Gumboro Còn hiệu lực