Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 9581:2013 2013 Thịt và sản phẩm thịt – Phương pháp phát hiện ấu trùng giun xoắn (Trichinella) trong thịt lợn Còn hiệu lực
TCVN 8400-25:2013 2013 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Bệnh Cúm lợn Còn hiệu lực
QCVN 01 - 100: 2012/BNNPTNT 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Yêu cầu chung về vệ sinh thú y trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tươi sống và sơ chế Còn hiệu lực
QCVN 01 - 99: 2012/BNNPTNT 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật Còn hiệu lực
TCVN 8710-9: 2012 2012 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 5: Bệnh Hoại tử gan tụy ở tôm Còn hiệu lực
TCVN 8710-8: 2012 2012 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 8: Bệnh Hoại tử cơ ở tôm Còn hiệu lực
QCVN 01 - 83: 2011/BNNPTNT 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Bệnh động vật - yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển Còn hiệu lực
QCVN 01 - 82: 2011/BNNPTNT 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầm Còn hiệu lực
QCVN 01 - 81: 2011/BNNPTNT 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - Điều kiện vệ sinh thú y.= Còn hiệu lực
QCVN 01 - 80: 2011/BNNPTNT 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - Điều kiện vệ sinh thú y. Còn hiệu lực