LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 1152/CT-BNN-TY
Trích yếu Chị thị số 1152/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, cống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Chỉ thị, công điện
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 17/02/2020
Ngày ban hành 17/02/2020
Ngày có hiệu lực 17/02/2020
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 200217_1152_Chithi_PCDB.pdf