LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 113 /TY-TS
Trích yếu Văn bản 113 /TY-TS ngày 20/01/2017 Về việc cung cấp thông tin về dịch bệnh và diện tích nuôi trồng thủy sản
Cơ quan ban hành .
Loại văn bản Văn bản Cục thú y
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 20/01/2017
Ngày ban hành 20/01/2017
Ngày có hiệu lực 20/01/2017
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 170120_CV_113_Cungcap_DTnuoi.pdf
  • null 170120_CV_113_Cungcap_DTnuoi.doc