Góp ý dự thảo văn bản

Chưa có văn bản nào
Tên văn bản Trích yếu File đính kèm Thao tác
Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các tỉnh, thành phố liên quan xây dựng Dự án “Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác thú y”. Để đảm bảo nội dung Dự án sát thực tiễn, có tính khả thi cao, Cục Thú y đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan có ý kiến góp ý gửi về Cục Thú y (theo địa chỉ E-mail: vanphongcuc@dah.gov.vn) trước ngày 15/12/2021 để kịp thời tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt

Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc đẩy mạnh tổ chức xây dựng các vùng, cơ sở, chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố liên quan xây dựng Dự án “Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người”.

Dự Thảo 2 Tiêu chuẩn quốc gia về phúc lợi động vật trong vận chuyển và giết mổ

Cục Thú y được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ xây dựng 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) lĩnh vực thú y năm 2021-2022, gồm:

1. Dự thảo TCVN Phúc lợi động vật - Phần 2: Vận chuyển

2. Dự thảo TCVN Phúc lợi động vật - Phần 3: Giết mổ

Mật ong – Phương pháp xác định dư lượng Sulfonamids bằng sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/M

TCVN xxxx  do Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I -Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

Góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025

Công văn số 5750/BNN-TY ngày 24/8/2020 về việc góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025 và một số tài liệu đính kèm.

Góp ý dự thảo Chương trình giám sát kháng kháng sinh quốc gia trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2021-2025

Chương trình giám sát kháng kháng sinh quốc gia trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2021-2025" theo nội dung văn bản số 1273/TY-QLT đã ban hành ngày 03/8/2020

Dự thảo Lần 2 Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP 2020-2025

Dự thảo lần 2, Kế hoach Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025.

Góp ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, chuyển giao gống vi sinh vật dùng để sản xuất vắc xin thú y.

Góp ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, chuyển giao gống vi sinh vật dùng để sản xuất vắc xin thú y.