Góp ý dự thảo văn bản

Chưa có văn bản nào
Tên văn bản Trích yếu File đính kèm Thao tác
Mật ong – Phương pháp xác định dư lượng Sulfonamids bằng sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/M

TCVN xxxx  do Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I -Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

Góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025

Công văn số 5750/BNN-TY ngày 24/8/2020 về việc góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025 và một số tài liệu đính kèm.

Góp ý dự thảo Chương trình giám sát kháng kháng sinh quốc gia trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2021-2025

Chương trình giám sát kháng kháng sinh quốc gia trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2021-2025" theo nội dung văn bản số 1273/TY-QLT đã ban hành ngày 03/8/2020

Dự thảo Lần 2 Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP 2020-2025

Dự thảo lần 2, Kế hoach Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025.

Góp ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, chuyển giao gống vi sinh vật dùng để sản xuất vắc xin thú y.

Góp ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, chuyển giao gống vi sinh vật dùng để sản xuất vắc xin thú y.