Cơ quan trực thuộc

null Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Thú Y Trung Ương II

Địa chỉ:
521/1 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028. 38118302
Fax:
028.38117184
Email:
nvc.dah@gmail.com

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II (CVS)

Địa chỉ: 521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38118 302        Fax: 028. 38117 184

Email: cvs.dah@gmail.com               Website: www.cvs.org.vn

a) Lịch sử hình thành và phát triển.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II (CVS) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện chức năng kiểm nghiệm thuốc thú y và bảo tồn giống vi sinh vật dùng trong thú y.

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II được thành lập theo Quyết định số 1643 NN-TCCB/QĐ ngày 24/9/1996 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Đến năm 2002, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II chính thức đi vào hoạt động và từng bước phát triển, khẳng định sự lớn mạnh của mình, trở thành một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực kiểm nghiệm thuốc thú y, thủy sản; thức ăn chăn nuôi; thức ăn thủy sản; các loại sản phẩm xử lý môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản và các sản phẩm khác.

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II (CVS) được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tại các Quyết định: số 2698/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/9/2006, số 2278/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; số 378/QĐ-TY-VP ngày 12/5/2015, số 584/QĐ-TY-VP ngày 04/10/2017 của Cục trưởng Cục Thú y . Về cơ cấu tổ chức hiện nay của Trung tâm gồm có:

+ Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

+ Phòng Tổng hợp: thực hiện nhiệm vụ hành chính, tài chính và tiếp nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm;

+ Phòng Dược: thực hiện nhiệm vụ kiểm nghiệm các chỉ tiêu lý, hóa, vi sinh vật của dược phẩm thú y, kiểm tra tồn dư và các hoạt động liên kiểm nghiệm quan đến lĩnh vực dược phẩm thú y;

+ Phòng Vi khuẩn: thực hiện kiểm nghiệm vắc xin vi khuẩn;

+ Phòng Vi rút: thực hiện kiểm nghiệm vắc xin vi rút;

+ Phòng Chứng nhận; thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm, lô hàng thuốc thú y nhập khẩu và các lĩnh vực chứng nhận liên quan trong nhiệm vụ được giao.

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II (CVS) có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ, năng động và có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kiểm nghiệm, được đào tạo chính quy trong nước và nước ngoài. CVS đã xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; với hệ thống trang thiết bị tân tiến và hiện đại đủ điều kiện để kiểm tra các chủng loại hàng hóa theo các tiêu chuẩn ngành, các loại dược điển (Việt Nam, Anh, Mỹ, Châu âu, Trung Quốc,…), tiêu chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn Quốc tế cho kết quả kiểm nghiệm chính xác. Các chỉ tiêu kiểm nghiệm của CVS đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng công nhận chất lượng, Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam thẩm định, đánh giá và công nhận.

- Với phương châm: “Uy tín - chính xác - hiệu quả - phục vụ kịp thời - tận tâm” trong những năm qua CVS được biết đến như một đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực kiểm nghiệm thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản  và các loại hàng hóa vật tư ngành Nông nghiệp.

Danh sách Lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Giai đoạn lãnh đạo

1

Phạm Chung

Giám đốc

1996 - 2002

2

Lê Văn Sơn

Phó Giám đốc

2001 - 2005

Giám đốc

2005 - nay

3

Bùi Văn Tâm

Phó Giám đốc

2006 - nay

4

Lê Hồng Phong

Phó Giám đốc

 2014 - 2017

5

Đặng Quốc Tuấn

Phó Giám đốc

2017 - nay

         b) Tóm tắt các nhiệm vụ chính hiện nay

- Kiểm nghiệm thuốc thú y được sản xuất trong nước và nước ngoài đăng ký lưu hành tại Việt Nam; kiểm nghiệm chất lượng thuốc thú y xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định pháp luật.

- Thực hiện thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y; kiểm tra chất lượng thuốc thú y nhập khẩu và lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật.

- Giám định chất lượng thuốc thú y theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền; đánh giá tương đương sinh học, đánh giá độ an toàn tiền lâm sàng của thuốc thú y theo quy định.

- Bảo tồn gen và cung cấp giống vi sinh vật phục vụ sản xuất, nghiên cứu và giảng dạy theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn, dịch vụ về giám định giống vi sinh vật phục vụ nghiên cứu, sản xuất vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y; phân tích thuốc thú y phối trộn trong thức ăn chăn nuôi và lĩnh vực khác phù hợp với chức năng, năng lực chuyên môn của Trung tâm theo quy định pháp luật.

- Thực hiện chứng nhận sự phù hợp về thuốc thú y và lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm nghiệm thuốc thú y và bảo tồn giống vi sinh vật dùng trong thú y; tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế về kiểm nghiệm thuốc thú y; tham gia các chương trình giám sát về chất lượng thuốc thú y và tham gia kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y theo phân công của Cục trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác được Bộ giao gồm: kiểm định, kiểm nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, chất xử lý và thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản; chế phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi và thức ăn dùng trong chăn nuôi; phân bón dùng trong nông nghiệp được sản xuất, nhập khẩu và lưu hành trong nước; phân tích nước, các chỉ tiêu môi trường và các dịch vụ phân tích khác có liên quan trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và ngành Nông nghiệp theo quy định của Pháp luật; kiểm tra chất lượng chế phẩm sinh học, vi sinh vật, chất xử lý và thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản, chế phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi và thức ăn dùng trong chăn nuôi, phân bón theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Quản lý tổ chức bộ máy viên chức và người lao động của Trung tâm theo phân cấp quản lý của Cục và quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tài chính, tài sản và  nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

- Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, dự án về kiểm nghiệm thuốc thú y theo phân công của Cục trưởng; tham gia xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế-kỹ thuật về kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y và bảo tồn giống vi sinh vật dùng trong thú y theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục Trưởng phân công, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

c) Tóm tắt các thành tích đã đạt được

Với những đóng góp quan trọng, tập thể Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II và các cá nhân thuộc Trung tâm được Đảng, Nhà nước, Công đoàn và Đoàn thanh nhiên cộng sản Hồ Chí Minh đã khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau trong nhiều năm qua. Một số danh hiệu thi đua và khen thưởng tập thể Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II đã đạt được.

Năm

Hình thức khen thưởng/danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2004

Bằng khen Bộ trưởng

Quyết định số 386 QĐ/BNN-VP ngày 25/02/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

2005

Bằng khen Bộ trưởng

Quyết định số 1010 QĐ/BNN-VP ngày 10/4/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

2007

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1540 /QĐ-TTg ngày 14/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ nước Công Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2008

Huân chương Lao động hạng III

Quyết định số 1535 QĐ/CTN ngày 27/10/2008 của Chủ tịch nước Công Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2009

Bằng khen Bộ trưởng

Quyết định số 868 /QĐ-BNN ngày 07/4/2010 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

2014

Bằng khen Bộ trưởng

Quyết định số 2603/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/7/2015 của Bộ NN&PTNT

2015

Bằng khen Bộ trưởng

Quyết định số 942/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

2015

Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT

Quyết định số 1762/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

2016

Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT

Quyết định số 5342/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

2017

Bằng khen Bộ trưởng

Quyết định số 211/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/01/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

ẢNH LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 2

 

 

 

TS. Lê Văn Sơn

Giám đốc

Ths. Bùi Văn Tâm

Phó Giám đốc

BSTY. Đặng Quốc Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

Tập thể lãnh đạo công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II.

Danh mục chính Menu

Liên kết website

Xuất bản thông tin