Cơ quan trực thuộc

null Chi Cục Thú Y Vùng VI

Địa chỉ:
521 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Ho Chi Minh
Điện thoại:
08.39830717 – 39830718
Fax:
028.38569050
Email:
rahhcmc@hcm.fpt.vn

Danh mục chính Menu

Liên kết website

Xuất bản thông tin