Cơ quan trực thuộc

null Chi Cục Thú Y Vùng IV

Địa chỉ:
12 Trần Quý Cáp, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại:
02363822515
Fax:
Email:
tyvdn@vnn.vn

Danh mục chính Menu

Liên kết website

Xuất bản thông tin