LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu Quyết định 4086/QĐ-BNN-TCCB
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH 4086/QĐ-BNN-TCCB - QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC THÚ Y
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 05/10/2023
Ngày ban hành 05/10/2023
Ngày có hiệu lực 05/10/2023
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 231005_so 4086-QĐ-BNN-TCCB_Chucnang nhiemvu quyenhan cocautochuc Cuc Thu y.pdf