Asset Publisher

null Chi Cục Kiểm Dịch Động Vật Vùng Lào Cai

Địa chỉ:
Đường 1 tháng 5, phường Nam Cường, tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại:
0214 3830 260
Fax:
0214.3830.260
Email:
kddv.vunglaocai@gmail.com

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai

Địa chỉ: Đường 1 tháng 5, phường Nam Cường, Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214. 3830260   Fax: 0214. 3832116

Email: kddv.vunglaocai@gmail.com

1. Thông tin chung

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai, là đơn vị trực thuộc Cục Thú y, thực hiện chức năng theo Quyết định số 581/QĐ-TY-VP ngày 04/10/2017 của Cục trưởng Cục Thú y: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh Việt Nam qua các cửa khẩu, ga, sân bay bến cảng, bưu điện quốc tế, điểm thông quan hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại các cửa khẩu đóng tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu.

2. Lược sử phát triển

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai tiền thân là Trạm Kiểm dịch động vật Cầu Kiều (Lào Cai). Ngày 29/4/1994 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ NN&PTNT) đã Ban hành Quyết định số 402 NN-TCCB/QĐ đổi tên Trạm Kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu Lào Cai thành Trạm Kiểm dịch động vật Cầu Kiều (Lào Cai). Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 1994, Trạm có chức năng Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, mượn đường Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai; phạm vi quản lý: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cửa khẩu Ga quốc tế đường sắt Lào Cai.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình đổi mới của đất nước và hội nhập kinh tế Quốc tế, nhằm nâng cao năng lực hệ thống Ngành Thú y, ngày 18/9/2006, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành quyết định số 83/2006/QĐ-BNN thành lập Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trạm Kiểm dịch động vật Cầu Kiều.

*) Cơ cấu tổ chức bộ máy:

         Lãnh đạo Chi cục có Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Tổng hợp, Phòng Kiểm dịch, Phòng Xét nghiệm.

Các tổ chức trực thuộc: Trạm Kiểm dịch động vật Cầu Kiều, Trạm Kiểm dịch động vật ga đường sắt Quốc tế Lào Cai; Trạm Kiểm dịch động vật Kim Thành, Khu cách ly Kiểm dịch động vật.

Biên chế hiện nay của Chi cục hiện có 13 người, trong đó có 12 công chức, 01 viên chức; trình độ chuyên môn có 03 thạc sĩ, 09 đại học và 01 trung cấp; quản lý trực tiếp 03 cửa khẩu quốc tế, 02 cửa khẩu phụ và 07 lối mở.

Danh sách Lãnh đạo qua các thời kỳ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Giai đoạn lãnh đạo

1

Dương Mạnh Lân

Trạm trưởng

1994 - 1998

2

Nguyễn Thị Khang

Chi cục trưởng

1998 - 2012

3

Hoàng Chính Phương

Chi cục trưởng

2012 - nay

4

Nguyễn Chí Linh

Phó Chi cục trưởng

2015 - nay

Navigation Menu

Asset Publisher

Asset Publisher