Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT

03/VBHN-BNNPTNT

Ngày 27/02/2020 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký xác thực văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT: Hợp nhất Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

2/27/2020

Thú y

Văn bản Bộ NNPTNT

NỘI DUNG CHI TIẾT