Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Văn bản Cục Thú Y. Tìm thấy 17 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
360/TY-TS 03/03/2017 Công văn số 360/TY-TS ngày 03/3/2017 của Cục Thú y về việc cung cấp thông tin về những thay đổi trong quy định nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản của một số nước
365/TY-DT 04/03/2017 Văn bản số 365/TY-DT ngày 04/3/2017 về việc tăng cường tổ chức thực hiện phòng, chống dịch cúm gia cầm.
545/QĐ-TY-TS 06/09/2016 Quyết định 545/QĐ-TY-TS ngày 06/9/2016 V/v Ban hành Tiêu chuẩn cơ sở xét nghiệm phát hiện vi rút gây bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR và Tiêu chuẩn cơ sở quy trình phát hiện vi bào tử trùng Enterocytozoon Hepatopenaei gây bệnh ở tôm bằng kỹ thuật PCR
453/QĐ-TY-TS 01/07/2016 Quyết định 453/QĐ-TY-TS ngày 01/7/2016 V/v Ban hành Tiêu chuẩn cơ sở xét nghiệm phát hiện vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR
845/QĐ-TY-TS 28/10/2016 Quyết định 845/QĐ-TY-TS ngày 28/10/2016 V/v Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá cơ sở sản xuất tôm giống và nuôi tôm thương phẩm an toàn dịch bệnh
818 /QĐ-TY-TS 11/10/2016 Quyết định 818 /QĐ-TY-TS ngày 11/10/2016 V/v Thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ kỹ thuật xây dựng chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu
195/TY-TS 13/02/2017 Văn bản 195/TY-TS ngày 13/02/2017 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên ngao
142 /TY-TS 25/01/2017 Văn bản 142 /TY-TS ngày 25/01/2017 Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giám sát dịch bệnh và kế hoạch an toàn sinh học
132 /TY-TS 24/01/2017 Văn bản 132 /TY-TS ngày 24/01/2017 Về việc tiếp tục triển khai xây dựng chuỗi sản xuất tôm an toàn dịch bệnh
113 /TY-TS 20/01/2017 Văn bản 113 /TY-TS ngày 20/01/2017 Về việc cung cấp thông tin về dịch bệnh và diện tích nuôi trồng thủy sản