Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Văn bản Bộ NNPTNT. Tìm thấy 4 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
4214/BNN-TY 23/05/2017 Ngày 23/5/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 4214/BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc.
1038/QĐ-BNN-TY. 29/03/2017 Nhằm góp phần phát triển nuôi tôm, cá tra bền vững và đẩy mạnh xuất khẩu, Bộ NN và PTNT vừa ban hành “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020” kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-BNN-TY.
8528/BNN-TY 07/10/2016 Văn bản 8528/BNN-TY ngày 07/10/2016 Về việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2017
452/BNN-TCCB 15/01/2016 Văn bản 452/BNN-TCCB ngày 15/1/2016 Về việc thống nhất giao nhiệm vụ thú y thủy sản cho cơ quan quản lý chuyên ngành về thú y.