Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Thông tư. Tìm thấy 15 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
10/2018/TT-BNNPTNT 14/08/2018 Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y-Yêu cầu chung"
24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Thông tư Số: 24/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư 13/2017/TT-BNNPTNT 20/06/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y:
Thông tư 04/2016/TT 10/05/2016 Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT 05/08/2016 Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT. Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.
Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.
Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016 Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.
Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về quản lý thuốc thú y.
Thông tư 12/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016 Thông tư 12/2016/TT-BNNPTNT.