Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Thông tư. Tìm thấy 13 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
Thông tư 13/2017/TT-BNNPTNT 20/06/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y:
Thông tư 04/2016/TT 10/05/2016 Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT 05/08/2016 Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT. Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.
Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.
Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016 Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.
Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về quản lý thuốc thú y.
Thông tư 12/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016 Thông tư 12/2016/TT-BNNPTNT.
Thông tư 11/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Thông tư 11/2016/TT-BNNPTNT. Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật.
Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.