Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Quyết định. Tìm thấy 4 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
Quyết định 441/QĐ-BNN-TY 21/02/2017 Ngày 21/02/2017 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNN-TY ban hành Kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm quốc gia đối với thịt gà chế biến phục vụ xuất khẩu.
Quyết định 193/QĐ-TTg 13/02/2017 Quyết định số 193/QĐ-TTg v/v phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại 2017-2021
Quyết định 666/QĐ-BNN-TCCB 04/04/2014 QUYẾT ĐỊNH 666/QĐ-BNN-TCCB - QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC THÚ Y
Quyết định 16/2016/QĐ-TTg. 29/04/2016 Quyết định 16/2016/QĐ-TTg. Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp