Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY

4527/QĐ-BNN-TY

Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY về việc Ban hành Kế Hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

11/15/2018

11/15/2018

Thú y

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT

http://cucthuy.gov.vn/PublishingImages/Van%20ban%20CTY/Dich%20te/181115_4527_QD_Kehoach_DTCP.pdf