Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Quyết Định số 1537/ QĐ-BNN-TY

1537/ QĐ-BNN-TY

Ngày 24/4/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết Định số 1537/ QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt kế hoạch và Dự toán Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại GĐ 2017-2021

4/24/2017

4/24/2017

Thú y

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT