Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Quyết định 902/QĐ-BNN-TY

902/QĐ-BNN-TY

Quyết định 902/QĐ-BNN-TY ngày 23/3/2017 về việc tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin.

3/23/2017

3/23/2017

Thú y

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT