Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Quyết định 686/QĐ-BNN-TY

Quyết định 686/QĐ-BNN-TY

Quyết định 686/QĐ-BNN-TY ngày 10/ 3/2017 Về việc tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.

3/10/2017

3/10/2017

Thú y

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT