Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Quyết định 4995 /QĐ-BNN-TY

4995 /QĐ-BNN-TY

Quyết định 4995 /QĐ-BNN-TY ngày 20/11/2014 V/v Phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh trên cá tra giai đoạn 2015 – 2020”

11/20/2014

11/20/2014

Thú y

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT