Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Quyết định 4088 /QĐ-BNN-TY

4088 /QĐ-BNN-TY

Quyết định 4088 /QĐ-BNN-TY ngày 07/10/2016 V/v Ban hành Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu

10/7/2016

10/7/2016

Thú y

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT