Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Quyết định 2803/QĐ-BNN-TY

2803/QĐ-BNN-TY

Quyết định 2803/QĐ-BNN-TY ngày 07/7/2016 V/v ban hành ‘’Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y giai đoạn 2016-2020’’

7/7/2016

7/7/2016

Thú y

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT