Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Quyết định 2625/QĐ-BNN-TY

2625/QĐ-BNN-TY

QUYẾT ĐỊNH 2625/QĐ-BNN-TY NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2017 VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ PHÒNG CHỐNG KHÁNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2017-2020

6/21/2017

6/21/2017

Thú y

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT