Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Quyết định 1756/QĐ-BNN-TY

1756/QĐ-BNN-TY

Quyết định 1756/QĐ-BNN-TY ngày 12/5/2016 Về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển và sản xuất vắc-xin phòng bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản

5/12/2016

5/12/2016

Thú y

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT