Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Quyết định 4599/QĐ-BNN-TY

4599/QĐ-BNN-TY

Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ NNPTNT về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thú y

11/3/2016

11/3/2016

Thú y

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT