Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Quyết định 1038/QĐ-TY-TS

1038/QĐ-TY-TS

Quyết định 1038/QĐ-TY-TS ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020"

3/29/2017

3/29/2017

Thú y

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT