Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Nghị định số 90/2017/ND-CP

Nghị định số 90/2017/ND-CP

Ngày 31/7/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2017/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017".

7/31/2017

9/5/2017

Thú y

Nghị định

NỘI DUNG CHI TIẾT