Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Nghị định số 04/2020/NĐ-CP

04/2020/NĐ-CP

Ngày 03/01/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 02 năm 2020

1/3/2020

2/18/2020

Thú y

Nghị định

NỘI DUNG CHI TIẾT