Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công văn số 8862/BNN-TY

8862/BNN-TY

Công văn số 8862/BNN-TY về việc chỉ đạo áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi.

10/21/2017

Thú y

Văn bản Bộ NNPTNT

NỘI DUNG CHI TIẾT