Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công văn số 8442/BNN-TY

8442/BNN-TY

Công văn số 8442/BNN-TY về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019.

10/29/2018

10/29/2018

Thú y

Văn bản Bộ NNPTNT

NỘI DUNG CHI TIẾT