Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công văn số 4214/BNN-TY

4214/BNN-TY

Ngày 23/5/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 4214/BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc.

5/23/2017

5/23/2017

Thú y

Văn bản Bộ NNPTNT

NỘI DUNG CHI TIẾT