Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công văn số 1907BNN-TY

1907BNN-TY

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 1907BNN-TY về việc xây dựng Kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm bằng nguồn ngân sách địa phương.

3/8/2018

3/8/2018

Thú y

Văn bản Bộ NNPTNT

NỘI DUNG CHI TIẾT