Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công điện 427/CĐ-TTg

427/CĐ-TTg

Công điện 427/CĐ-TTg ngày 27/3/2017 về việc tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam.

3/27/2017

3/27/2017

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT