Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Chỉ thị số 3005/CT-BNN-TY

3005/CT-BNN-TY

Chỉ thị số 3005/CT-BNN-TY ngày 11.4.2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm

4/11/2017

4/11/2017

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT