Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Nhóm thủ tục: Thuốc thú y. Tìm thấy 4 thủ tục
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT. 31/05/2016 Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT. Ba hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.
Quyết định 2803/QĐ-BNN-TY. 06/07/2016 Quyết định 2803/QĐ-BNN-TY. Ban hành "Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y giai đoạn 2016 - 2020"
Quyết đinh 3274/QĐ-BNN-TY 08/08/2016 Quyết đinh 3274/QĐ-BNN-TY, ban hành"Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y trong 5 tháng cuối năm 2016"
Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. 01/06/2016 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về Quản lý thuốc.