Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Nhóm thủ tục: Kiểm dịch. Tìm thấy 2 thủ tục
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT 29/06/2016 Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
25/2016/TT-BNNPTNT 29/06/2016 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.