Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Hội nghị phổ biến, trao đổi kinh nghiệm về chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015


   Trong các ngày từ 05-07/11/2018, Cục Thú y phối hợp với Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tổ chức Hội nghị phổ biến, trao đổi kinh nghiệm về chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại Phú Quốc, Kiên Giang.

   Hội nghị đã diễn ra với sự tham gia của các công chức đến từ Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng và Chi cục kiểm dịch động vật vùng. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Chuyên gia đánh giá trưởng đến từ Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) phổ biến các nội dung tổng quan về hoạt động đánh giá, kỹ năng đánh giá và tiến trình của cuộc đánh giá nội bộ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

   Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn mới, đang được Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu áp dụng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Việc trao đổi kinh nghiệm về chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là rất cần thiết.

   Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức cuộc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. Chuyên gia đánh giá trưởng đã giải đáp thắc mắc và hướng dẫn các đại biểu các kinh nghiệm, kỹ năng để tiến hành cuộc đánh giá nội bộ đạt hiệu quả và chất lượng.

   Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã lĩnh hội được kinh nghiệm, kỹ năng của một chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 để áp dụng tại đơn vị.