Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Chủ động đặt mua vắc xin lở mồm long móng

Vừa qua, một số cơ sở chăn nuôi phản ánh thiếu vắc xin lở mồm long móng (LMLM) để tiêm phòng cho gia súc. Trước tình hình đó, Cục Thú y đã phản hồi như sau: