Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


2017 - dịch bệnh vật nuôi, thủy sản được đẩy lùi

Năm 2017 ngành Thú y được đánh giá đã phát huy tư duy giám sát chủ động phòng chống dịch bệnh, cả nước không xảy ra dịch lớn đối vật nuôi và thủy sản; dịch bệnh nguy hiểm tai xanh trên lợn không xuất hiện.