Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Thứ trưởng Vũ Văn Tám làm việc với Cục Thú y về triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2017.


        Ngày 14/02/2017, tại Hội trường Cục Thú y, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã làm việc với Cục Thú y về triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2017. Tham dự cuộc họp gồm có lãnh đạo Cục Thú y, lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Cục Thú y; đại diện Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

        Tại cuộc họp, Thứ trưởng đã nghe báo cáo của Cục Thú y, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Cục Thú y và các phòng chức năng thuộc Cục, Thứ trưởng Vũ Văn Tám có ý kiến chỉ đạo như sau:

        Trong năm 2016, Cục Thú y đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng ghi nhận trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong những năm qua Cục Thú y đã tổ chức rất tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, góp phần quan trọng để phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bền vững và tăng trưởng cao. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất nhiều, chính vì vậy, để triển khai hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục Thú y cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, lập kế hoạch hành động cụ thể để triển khai hoạt động một số lĩnh vực chính sau: (1) Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản, (2) Vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, (3) Quản lý thuốc thú y, (4) Xúc tiến thương mại động vật, sản phẩm động vật, thủy sản, sản phẩm thủy sản, (5) Nâng cao trách nhiệm công vụ, tiếp tục cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ, nề nếp làm việc tại các đơn vị thuộc Cục./.

 Ảnh bài viết: Thứ trưởng Vũ Văn Tám và Cục trưởng Phạm Văn Đông chủ trì cuộc họp.