Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 14/5/2017.


  1. TÌNH HÌNH DỊCH

1.1 Dịch Cúm gia cầm

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước có 06 ổ dịch cúm A/H5N1 xảy ra tại 09 hộ chăn nuôi trên địa bàn 04 tỉnh chưa qua 21 ngày:

(1) Tỉnh Đắk Lắk (cúm A/H5N1): 03 ổ dịch đã xảy ra tại 03 hộ chăn nuôi thuộc 02 huyện Ea Súp và M’Đrắk:

- Huyện Ea Súp: Xảy ra 02 ổ dịch, xã Ea Rốk có 1.607 con vịt mắc bệnh phải tiêu hủy và xã Ea Tmốt có 600 con vịt mắc bệnh phải tiêu hủy.

- Huyện M’Đrắk: Xảy ra 01 ổ dịch tại 01 hộ chăn nuôi thuộc thị trấn M’Đrắk (đã qua 20 ngày). Tổng số gia cầm tiêu hủy là 450 con.

(2) Tỉnh Đắk Nông (cúm A/H5N1): 01 ổ dịch đã xảy ra tại 04 hộ chăn nuôi thuộc xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô. Tổng số vịt mắc bệnh và chết là 250 con, số tiêu hủy là 1.800 con.

(3) Tỉnh Vĩnh Long (cúm A/H5N1): 01 ổ dịch đã xảy ra tại 01 hộ chăn nuôi gia cầm tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh. Số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 4.000 con gà (đã qua 16 ngày).

(4) Tỉnh Quảng Ninh (cúm A/H5N1): 01 ổ dịch đã xảy ra tại 01 hộ chăn nuôi gà thuộc xóm Đông I, xã  Liên Vị, thị xã Quảng Yên (đã qua 17 ngày). Số gà ốm, chết là 2.720 con và số gà tiêu hủy là 5.000 con.

1.2. Dịch Lở mồm long móng gia súc (LMLM)

Trong ngày, không có báo cáo ổdịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước không có dịch LMLM.

1.3. Dịch Tai xanh trên lợn

Trong ngày, không có báo cáo ổdịch mới phát sinh từcác địa phương.

Hiện nay, cả nước không có dịch Tai xanh.

1.4. Nhận định tình hình dịch

Cúm gia cầm: Nguy cơ dịch phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao. Một số chủng vi rút cúm gia cầm chưa có ở Việt Nam (A/H7N9, A/H5N2, A/H5N8) có nguy cơ xâm nhiễm vào trong nước thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là đối với các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh, thành phố khác có tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu. Các địa phương cần chủ động trong công tác phòng, chống Cúm gia cầm; tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm, giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời.

Lở mồm long móng: Các địa phương thuộc khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, có đàn gia súc chưa được tiêm phòng triệt để, đặc biệt các địa phương có dự án cung ứng con giống gia súc, xóa đói giảm nghèo cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM, kiểm soát chặt việc vận chuyển gia súc, quản lý giết mổ gia súc để giảm thiểu nguy cơ phát sinh, lây lan dịch.

Tai xanh trên lợn: Trong thời gian tới,có thể xuất hiện các ổ dịch nhỏ lẻ trên địa bàn có ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao. Các địa phương cần tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, phát hiện sớm ổ dịch, thực hiện nghiêm các qui định về kiểm dịch vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn, tăng cường kiểm soát giết mổ lợn, chủ động ngăn chặn dịch phát sinh và lây lan.

Các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thông báo của Cục Thú y về lưu hành vi rút Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh và hướng dẫn sử dụng vắc xin năm 2016 (văn bản số 2151/TY-DT ngày 24/10/2016) để tổ chức mua đúng loại vắc xin phòng, chống dịch nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

  1. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Trước diễn biến phức tạp của Cúm A/H7N9 tại Trung Quốc và một số hộ chăn nuôi tại một số địa phương có đàn gia cầm mắc bệnh cúm A/H5N1, A/H5N6, Cục Thú y đã tham mưu cho Bộ chỉ đạo, đồng thời Cục Thú y đã hướng dẫn các địa phương trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, cụ thể như sau:

- Ngày 17/02/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công điện khẩn số 1475/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/ H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào Việt Nam.

- Ngày 21/02/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 1536/BNN-TY về việc khẩn trương triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017.

- Ngày 17/02/2017, Cục Thú y đã ban hành công văn số 240/TY-DT về việc tăng cường công tác giám sát vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam.

- Ngày 21/02/2017, Cục Thú y đã làm việc với các tổ chức FAO, CDC Hoa Kỳ để bàn các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 xâm nhiễm qua biên giới.

- Ngày 22/2/2017, Cục Thú y ban hành Quyết định số 53/QĐ-TY-DT về việc thành lập 8 Đội ứng phó nhanh để xử lý khi phát hiện vi rút cúm A/H7N9 tại Việt Nam.

- Ngày 4/3/2017, Cục Thú y đã có công văn số 365/TY-DT về việc tăng cường tổ chức thực hiện phòng, chống dịch cúm gia cầm gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y/Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Ngày 27/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 427/CĐ-TTg về việc tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam.

- Ngày 05/4/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn tập ứng phó sự xâm nhiễm của vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người tại thành phố Móng Cái.

- Ngày 07/4/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 1206/QĐ-BNN-TY phê duyệt Chương trình quốc gia giám sát bệnh Cúm gia cầm, tập trung vào chuỗi sản xuất gia cầm đảm bảo an toàn dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

- Cục Thú y chủ động cung cấp thông tin liên quan đến các ổ dịch cúm gia cầm trong nước, diễn biến dịch cúm A/H7N9 tại Trung Quốc cho các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Thú y tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật nói chung và dịch cúm gia cầm nói riêng./.