Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương.


Cục trưởng Cục Thú y đã ký ban hành Quyết định số 177/QĐ-TY-VP ngày 02/5/2019 về việc giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương. Ông Ngô Văn Bắc, Phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương được giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Cục Thú y xin thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Ngô Văn Bắc tới các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ và phối hợp công tác.

Dowload toàn bộ Thông báo tại đây.